PCGS 数量报告: 10 圆


10 圆, MS   |   10 圆, PR

10 圆, 普 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 总计
PCGS 编 号 描述 称号 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 总计
总计 MS
+
3
8
25
95
167
361
2,120
17,802
102
158,204
899,224
1,078,116
131204 1989 版 - 1 oz MS
+
1
6
43
125
379
604
9
1,168
131205 1990 10 Yn Panda Silver MS
+
2
12
36
80
130
506409 1990 版 - 大字年份 - 上海 - 1 oz MS
+
1
3
4
10
13
28
196
357
2
615
506408 1990 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
1
4
2
4
9
42
145
1
208
131206 1991 版 - 大字年份 - 上海 - 1 oz MS
+
1
2
1
2
24
65
257
5
357
506403 1991 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
1
2
6
13
72
145
10
249
131259 1992 10 Yn Panda Silver MS
+
1
2
3
32
48
1
87
506411 1992 版 - 大字年份 - 上海 - 1 oz MS
+
3
12
51
147
2
215
506410 1992 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
1
1
5
28
70
79
1
185
131208 1993 10 Yn Panda Silver MS
+
2
2
9
54
46
1
114
413021 1993 版 - 大字年份 - 上海 - 1 oz MS
+
1
1
9
40
74
2
127
506596 1993 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
2
6
46
100
120
274
131258 1994 10 Yn Panda Silver MS
+
5
9
29
77
120
506595 1994 版 - 大字年份 - 上海 - 1 oz MS
+
1
1
3
13
57
166
7
248
506465 1994 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
1
1
3
7
65
124
201
131213 1995 - 长头大字年份 - 上海 - 1 oz MS
+
1
1
5
36
144
362
17
566
165158 1995 - 短头中字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
3
4
9
28
113
164
321
508990 1995 - 短头小字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
9
37
1
41
88
149693 1995 10 Yn Beijing Coin & Stamp/Ag PAN-253A MS
+
1
1
4
15
35
1
57
131257 1996 熊猫银币 MS
+
2
3
25
60
136
1
227
505125 1996 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
15
12
58
155
223
1
464
505126 1996 版 - 小字年份 - 上海 - 1 oz MS
+
2
3
45
202
354
5
611
650770 1996 10 Yn 9th Asian Stamp Expo/Ag PAN-275A MS
+
6
25
8
39
500944 1996 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-276A MS
+
1
5
23
35
64
131216 1997 10 Yn Panda Silver MS
+
1
15
20
51
87
410634 1997 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
1
12
27
98
106
1
245
410635 1997 版 - 小字年份 - 上海 - 1 oz MS
+
2
2
3
23
111
238
5
384
395372 1997 10 Yn Panda Silver - Tourism PAN-293A MS
+
1
9
26
28
64
150613 1997 10 Yn Chongqing Municpal/Ag PAN-294A MS
+
1
1
8
3
37
101
1
152
143178 1997 10 Yn Shanghai Coin & Stamp/Ag PAN-292A MS
+
7
27
27
61
131217 1998 10 Yn Panda Silver MS
+
1
7
26
43
1
78
142333 1998 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-311A MS
+
1
4
20
47
72
150614 1998 10 Yn Panda Silver - Air Show PAN-312A MS
+
2
25
27
54
506839 1998 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1 oz MS
+
1
1
1
8
39
50
100
131256 1999 10 Yn Panda Silver MS
+
2
3
14
32
51
400656 1999 版- 大字年份无底- 沈阳- 1 oz MS
+
1
1
1
2
14
32
85
136
507715 1999 版- 大字年份横底- 深圳- 1 oz MS
+
1
3
2
32
32
70
400655 1999 版 - 小字年份 - 上海 - 1 oz MS
+
2
2
4
9
91
126
234
170777 1999 10 Yn Beijing Int'l Coin Expo PAN-325A MS
+
1
1
13
50
47
112
131248 2000 版 - 霜面 - 深圳 - 1 oz MS
+
1
5
6
5
44
173
729
13
976
410406 2000 版 - 镜面 - 上海 1 oz MS
+
1
1
19
32
53
400725 2000 10 Yn Panda Guangzhou Expo PAN-334A MS
+
2
3
8
49
6
68
131284 2001 版 - 1 oz MS
+
2
1
7
41
245
437
3
736
161204 2001-D 版 - 1 oz MS
+
1
2
5
76
282
10
376
517154 2001-D 10 Yn Panda Silver Small D PAN-348B MS
+
1
2
55
16
74
169041 2002 版 - 1 oz MS
+
2
2
3
24
107
565
63
766
169350 2003 版 - 霜面竹子 -深圳 - 1 oz MS
+
1
1
2
1
6
5
43
133
858
104
1,154
510257 2003 版 - 滑面竹子​​ - 上海 - 1 oz MS
+
1
2
2
14
39
102
17
177
164493 2004 版 - 1 oz MS
+
1
1
4
6
14
108
659
80
874
404342 2004 10 Yn China Construction Bank PAN-385A MS
+
2
2
5
38
9
56
502245 2004 10 Yn 20th Anniv ICBC PAN-386A MS
+
2
6
24
1
33
163178 2004 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-387A MS
+
1
5
35
106
3
150
174033 2005 版 - 1 oz MS
+
1
1
9
23
103
990
131
1,259
504668 2005 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-402A MS
+
1
8
85
11
105
652694 2005 10 Yn Founding of ICBC PAN-403A MS
+
3
23
18
44
392777 2005 10 Yn 10th An Bank of Shanghai PAN-404A MS
+
1
4
54
10
69
141065 2006 版 - 1 oz MS
+
1
3
4
12
35
110
1
887
248
1,301
398707 2006 10 Yn 10th Ann Mingsheng Bank PAN-418A MS
+
2
2
22
71
32
129
395373 2006 10 Yn Int'l Horticultural Expo PAN-419A MS
+
2
10
46
58
151755 2006 10 Yn 10th Ann Bank of Beijing PAN-420A MS
+
1
1
1
18
21
507802 2006 10 Yn Jinan City Comm Bank PAN-421A MS
+
1
1
3
2
5
2
2
16
148020 2006 10 Yn Beijing Coin/Stamp Expo PAN-422A MS
+
1
1
5
49
5
61
147135 2007 版- 1 oz MS
+
1
3
6
8
32
149
823
176
1,198
117034 2007 10 Yn 10th Ann Xian City Bank PAN-433A MS
+
2
13
6
1
22
117063 2007 10 Yn Listing of CITIC Bank PAN-434A MS
+
1
1
1
6
9
117035 2008 10 Yn Banknote Printing Plant PAN-497A MS
+
1
3
13
17
117064 2008 10 Yn Bank of Communications PAN-496A MS
+
2
5
8
1
16
687567 2009 10 Yn Panda Silver PAN-512A MS
+
1
1
412422 2009 10 Yn 30th Ann Chinese Bullion PAN-512A MS
+
4
11
6
2
19
161
8,045
8,558
16,806
117065 2009 10 Yn Inauguration of ChiNext PAN-510A MS
+
95
261
58
414
506309 2010 10 Yn 20th An Capital Market PAN-525A MS
+
2
62
161
48
273
117068 2010 10 Yn Panda Agricultural Bank PAN-526A MS
+
2
5
111
139
23
280
507522 2010 10 Yn 90th Ann. Shanghai Mint PAN-527A MS
+
1
2
33
7
43
509285 2011 10 Yn Int'l Horticulture Expo PAN-545A MS
+
43
937
1,532
72
2,584
820950 2019 10 Yn World Stamp Expo MS
+
1
7
8
971832 2011 10 Yn 60th Anniv Rural Credit PAN-547A MS
+
4
13
8
25
509283 2011 10 Yn Beijing-Shanghai Rail PAN-546A MS
+
2
11
18
9
40
651662 2011 10 Yn Shanghai Gold Exchange PAN-548A MS
+
11
8
3
34
2,165
5,064
1,948
9,233
651663 2011 10 Yn Xiamen Economic Zone PAN-549A MS
+
1
1
10
10
1
23
651664 2011 10 Yn Financial Workers' Union PAN-550A MS
+
11
15
4
30
596899 2016 10 Yn 20th Ann Bank of Beijing MS
+
1
2
15
8
26
687301 2018 10 Yn 30th Ann. of Industrial Bank MS
+
2
2
807556 2019 10 Yn CIIE MS
+
3
4
7
614920 2016 10 Yn 120th Ann. Shenyang Mint MS
+
4
16
4
24
615380 2016 10 Yn 60th Ann All-China Fed. of Returned Overseas Chinese MS
+
1
6
3
10
651573 2012 10 Yn 20th Ann Hua Xia Bank PAN-569A MS
+
1
2
12
77
4
96
517359 2012 10 Yn China Merchants Bank PAN-570A MS
+
5
8
5
18
/ 2 »